Nieuwe verkeersborden

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Deze verkeersborden – gebodsborden – bieden de mogelijkheid om tram- en busbanen of -stroken en de combinatie daarvan aan te geven of rijbanen of rijstroken aan te geven die alleen bestemd zijn voor lijnbussen en vrachtauto’s of uitsluitend voor vrachtauto’s. (F11-F22). De blauwe gebodsborden L20 en L21 verplichten de bestuurders van landbouwvoertuigen om de passeerstroken werkelijk als zodanig te gebruiken en verhinderen andere bestuurders die stroken te gebruiken als oneigenlijke parkeerplaats.
In het besluit geeft de minister van Infrastructuur en Milieu aan dat het doorvoeren van de nieuwe verkeersborden beperkte financiële gevolgen voor de wegbeheerders heeft. Omdat deze borden geen drastische veranderingen van de praktijksituaties beogen te bewerkstelligen, maar deze juist beogen te verduidelijken, hoeft de bebording niet op stel en sprong te worden aangepast en kunnen de wegbeheerders dus werken met een eigen planning.

Voor een overzicht van de nieuwe verkeersborden: tractor

Nieuws

Na het succes van voorgaande jaren organiseert ROV-ZH ook dit jaar weer kennis- en inspiratiebijeenkomsten “ROV komt naar u toe” in nauwe samenwerking met de regio’s. In het najaar zijn er bijeenkomsten op vier locaties verspreid over de provincie.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 7 december heeft verkeersveiligheidsambassadeurs Kees Boender namens de Jury de trofee behorend bij de SEEF-factor overhandigd aan verkeersleerkracht en verkeerseducatiecoach Ronald Wittenberg. Dat gebeurde tijdens een SCHOOL op SEEF bijeenkomst in Gorinchem.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Ook in 2016 looft het ROV-ZH weer een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2016 - 2017 en personen voordragen.

In de afgelopen maand zijn alle prijzen voor de TotallyTraffic Awards 2015 uitgereikt. Twee prijzen, want de Award kent dit jaar voor het eerst twee categoriën: de categorie Schoolplannen en de categorie Personen.

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl  

Gisteren heeft in het Provinciehuis in Den Haag de finale plaatsgevonden van de TotallyTraffic leerlingenwedstrijd "Ik wil je zien! Hoe zou jij dat doen?" 2015.