Rapport "Maak van de nul een punt in Zuid-Holland" overhandigd aan Bram Meijer

 

 

Rapport “Maak van de nul een punt in Zuid-Holland” biedt wetenschappelijke onderbouwing voor “nul”

Vanmorgen ontving Bram Meijer (voorzitter van het netwerk van bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs in Zuid-Holland) in het Provinciehuis het rapport “Maak van de Nul een Punt in Zuid-Holland” uit handen van Peter van der Knaap, directeur van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).
SWOV had in opdracht van ROV-ZH een verkeersveiligheidsanalyse gemaakt en mogelijke maatregelen in kaart gebracht die de verkeersveiligheid in Zuid-Holland kunnen verbeteren. Dit is gebeurd in het kader van  “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” : de ambitie van het ROV-ZH Meerjarenprogramma 2017-2020. Het rapport vormt de eerste wetenschappelijke bouwsteen voor de onderbouwing van “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” in ons gebied.
Jonge bestuurders, senioren en fietsers vormen in het SWOV-rapport belangrijke focusgroepen.

Enkele van de belangrijkste aanknopingspunten voor beleid die SWOV in het rapport noemt zijn:

•           duurzaam veilige en senioren-bestendige infrastructuur;
•           verbetering van de veiligheid van de fietsinfrastructuur;
•           veiligheidsbevorderende kenmerken van fietsen en fietsers;
•           veiligheidsbevorderende maatregelen voor gemotoriseerd verkeer;
•           maatregelen aan gemotoriseerd verkeer ter bescherming van de tegenpartij;
•           insteek en aandachtspunten voor voorlichting;
•           aandachtspunten voor het aanleren en bestendigen van vaardigheden;
•           aandachtspunten voor regelgeving en handhaving.
 
ROV-ZH gebruikt de bevindingen uit de SWOV-analyse onder andere voor de nieuwe programma’s Fiets (dit kwartaal verwacht), Senioren (einde 2017) en Jonge Bestuurders (2019).

Voor het volledige rapport, klik hier

Peter en ambas aangep                                   Op de foto ontbreken Dennis Salman en Rik van der Linden 


Foto's Rene Zoetemelk, © ROV-ZH 2018

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Op maandag 26 juni heeft de SCHOOL op SEEF-labelcommissie  aan maar liefst twaalf scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend. Onder hen is de eerste school in Zuid-Holland, die het label voor de vijfde maal behaalt: C.B.S. De Bron in Numansdorp.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Ook in 2016 looft het ROV-ZH weer een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2016 - 2017 en personen voordragen.

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl