Ambassadeurs

Sinds 29 januari 2015 is in Zuid-Holland een nieuw netwerk van bestuurlijke ambassadeurs actief voor verkeersveiligheid. Op die dag ondertekenden ze in het Provinciehuis hun gezamenlijke kernboodschap. Sinds 15 november van dat jaar heeft ook gedeputeerde Floor Vermeulen zich bij het netwerk aangesloten.

De ambassadeurs gaan bij allerlei gelegenheden optreden en in gesprek met collega-bestuurders, andere overheden, scholen en bedrijven maar juist ook met individuele weggebruikers van jong tot oud om hen te stimuleren het hunne bij te dragen aan een verkeer zonder ernstige slachtoffers.

Ook treden zijn op bij de start van verkeersveiligheidscampagnes zoals Bob in de Sportkantine, bij gesprekken met collega's, schoolbestuurders en bedrijven en in gezamenlijke publicaties in verschillende media.