Veilig op weg, veilig thuiskomen

De samenwerkende overheden, politie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven voeren door het jaar heen samen een aantal verkeersveiligheidscampagnes uit. De landelijke campagnes zijn vastgelegd in een gezamenlijke campagnekalender (pdf)   Daarnaast draaien er in Zuid-Holland enkele regionale campagnes. Voor een aantal thema’s is digitaal materiaal te downloaden via deze site, voor een aantal is in de campagneperiode materiaal te bestellen bij ROV-ZH.

Campagnes / Regionaal

Meer berichten

De campagne Bob in de sportkantine is een onderdeel van de ‘maak van de nul een punt campagne’ en is erop gericht te voorkomen, dat sporters en supporters na kantinebezoek achter het stuur kruipen nadat zij hebben gedronken.