Landelijke campagnes

Alcohol / BOB wintercampagne

Sinds 24 december loopt de BOB Wintercampagne. De campagne richt zich specifiek op personen die met de auto locaties bezoeken, waar in groepsverband alcohol wordt gedronken, zoals in de horeca, bij evenementen, in sportkantines en bij feestjes met familie en vrienden.

Ben je BOB, zeg het hardop!

Sinds 24 december 2018 loopt de Bob-wintercampagne. Doel van de campagne is automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment aan hun directe sociale omgeving op de alcohollocatie kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Vroeg kenbaar maken van jezelf als Bob schept voor iedereen in de directe sociale omgeving duidelijkheid over het voornemen van Bob om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden.

De centrale boodschap van de campagne luidt ook dit jaar: "Ben je BOB zeg het Hardop". Zuid-Hollandse gemeenten kunnen de posters en de spot downloaden van de partnersite verkeersveiligheidscampagnes
Op deze pagina zijn tips te vinden voor de Bob en zijn vrienden, collega's en anderen in de directe omgeving.  


Middelen voor online gebruik:
* Een banner (GIF)
* Een flyer met 5 feiten en tips (PDF)

De campagne loopt tot begin maart 2019. Meer informatie over deze campagne op www.nederlandveilig.nl/bob/.