Materiaal bestellen

Op deze pagina (zie rijtje hieronder) staan de campagne en voorlichtingsmaterialen die de inwoners uit Zuid-Holland kunnen bestellen of downloaden. De meeste materialen zijn kosteloos dankzij financiering door ROV-ZH.
Een beperkt aantal materialen is tegen betaling ook voor aanvragers buiten de provincie te bestellen.

Belangstellenden die niet in Zuid-Holland wonen: informeer bij uw eigen regio of ROV naar de mogelijkheden in uw provincie. U vindt de contactgegevens op hun website, die u hier kunt vinden.

Landelijke campagnes:

Daarnaast zijn voor deze campagnes materialen te downloaden via www.maakeenpuntvannul/nl/adviseurs en te bestellen via www.maakeenpuntvannul.nl/webshop

 

Regionale campagnes en overige middelen

De overkoepelde campagne voor Zuid-Holland is "Maak een Punt van Nul".
Onder deze koepelcampagne vallen zowel de thema's van de landelijke kalender als de regionale campagne "Bob in de Sportkantine". Sportclubs die willen deelnemen aan deze campagne kunnen achter de aangegeven link meer informatie vinden.

Ook voor "Maak een Punt van Nul" en Bob zijn materialen te downloaden via www.maakeenpuntvannul/adviseurs en te bestellen via www.maakeenpuntvannul/webshop
Ook uitleenmaterialen zoals de Blowie SEEF en het SEEF pak en voorlichtingsmateriaal als de RVV-boekjes zijn via deze webshop te bestellen.