ROV komt naar u toe

Drukbezochte bijeenkomsten "ROV komt naar u toe" weer groot succes.

Na het succes van voorgaande jaren heeft ROV-ZH ook in 2017 kennis- en inspiratiebijeenkomsten “ROV komt naar u toe” georganiseerd in nauwe samenwerking met de regio’s. Er waren dit najaar bijeenkomsten op vier locaties verspreid over de provincie.
In totaal maar liefst bijna 300 sprekers, workshopleiders en geïnteresseerde deelnemers maakten de bijeenkomsten weer tot een bijzonder succes. Dat de aanwezigen het ook zo hebben ervaren werd duidelijk uit de bijzonder positieve resultaten van de deelnemersenquete.

ROVkomtnaarutoe Opening Visual


Impressie bijeenkomst 11 oktober (Den Haag) door De Betekenaar
 
 
Verslagen en beelden
 
U vindt hier de verslagen van de bijeenkomsten, in print- of webvorm. De versies om online te bekijken bevatten de links naar aanvullend filmmateriaal.
 
 

Nieuws

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op maandag 26 juni heeft de SCHOOL op SEEF-labelcommissie  aan maar liefst twaalf scholen het verkeersveiligheidslabel toegekend. Onder hen is de eerste school in Zuid-Holland, die het label voor de vijfde maal behaalt: C.B.S. De Bron in Numansdorp.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Ook in 2016 looft het ROV-ZH weer een Award uit. Hierbij geldt een nieuwe opzet: scholen kunnen plannen voor schooljaar 2016 - 2017 en personen voordragen.

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl