Open brief aan de college-onderhandelaars

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

 

Aan de onderhandelaars voor een nieuw collegeprogramma in deze gemeente

 

Den Haag, maart 2018

 

ik maak een punt van nul verkeersslachtoffers doe mee

Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers ook in uw gemeente!


Geachte onderhandelaars,

Als partner aan de onderhandelingstafel kunt u bij uitstek richting geven aan het beleid voor uw gemeente en haar inwoners in de komende jaren. We geven u daar graag belangrijke munitie voor mee.

Aandacht voor verkeersveiligheid, en wel hierom:

In 2016 vielen er in Nederland 629 doden in het verkeer en een veelvoud van dit aantal raakte ernstig gewond. In Zuid-Holland komen jaarlijks tientallen mensen om in het verkeer. Het aantal ernstige verkeersgewonden ligt hier jaarlijks op ruim 3.000, dat zijn ongeveer 10 mensen per dag! Dit gaat gepaard met veel menselijk leed en hoge maatschappelijke kosten.
Gedrag speelt in circa 90% van de verkeersongevallen een rol. Gedragingen als appen op de fiets of in de auto, te hard rijden en rijden onder invloed dragen in belangrijke mate bij aan de onveiligheid.

Landelijke en regionale initiatieven

In 2017 zijn er belangrijke landelijke initiatieven genomen om het tij te keren, zoals het door veel partners ondertekende manifest verkeersveiligheid en natuurlijk het regeerakkoord (par. 3.2). In beide is ruim aandacht voor het onderwerp, ook voor verkeersgedrag.

Vorig jaar omarmden de regievoerders voor verkeersveiligheid in deze provincie (Provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag) de ambitie van nul vermijdbare verkeersongevallen als basis voor hun visie en meerjarenprogramma verkeersveiligheid - gedragsbeïnvloeding.
Een belangrijke uitwerking van deze ambitie is de meerjarige campagne “Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers”, die op 16 september 2017 is gestart. Met de campagne willen de programmapartners in Zuid-Holland bereiken, dat iedereen (overheden, organisaties, bedrijven, scholen en individuele weggebruikers) de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar aandeel in het bevorderen van de veiligheid in het verkeer.

Wij hebben ons van harte als ambassadeurs aan deze campagne verbonden. We kunnen immers niet accepteren, dat verkeer vermijdbare slachtoffers kost. Veilig verkeersgedrag moet de nieuwe norm worden!

Samen een punt maken van nul verkeersslachtoffers: doet uw gemeente mee?

In de vorige collegeperiode hebben we al veel wethouders aan onze zijde gevonden als lokale ambassadeur voor de campagne. Uiteraard blijft een stevige inzet van lokale overheden en partners onmisbaar voor verkeersveiligheid in de gemeenten. Alleen al omdat een groot deel van de slachtoffers op lokale wegen valt en omdat de lokale overheid nu eenmaal dicht bij de weggebruikers staat.

Wordt uw gemeente ook programmapartner door “Maak een punt van nul verkeersslachtoffers” te omarmen? We rekenen op u!


Meer informatie?

U vindt meer informatie over de campagne op www.maakeenpuntvannul.nl. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw gemeente en regio? Informeer ernaar via de RPV-secretaris in uw regio of via het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH), .


Vriendelijke groeten,

Dennis Salman, (wethouder Noordwijk) ambassadeur verkeersveiligheid Holland Rijnland
Hilde Niezen, (wethouder Gouda) ambassadeur verkeersveiligheid Midden-Holland
Kees Boender, (wethouder Molenwaard) ambassadeur verkeersveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Rik van der Linden, (wethouder Dordrecht) ambassadeur verkeersveiligheid Drechtsteden
Bram Meijer, (wethouder Westland) ambassadeur verkeersveiligheid Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Hans van Lith, (wethouder Hellevoetsluis) ambassadeur verkeersveiligheid Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Leon van Noort, (wethouder Binnenmaas) ambassadeur verkeersveiligheid Hoeksche Waard
Peter Feller, (wethouder Goeree-Overflakkee) ambassadeur verkeersveiligheid Goeree-Overflakkee

Nieuws

Het is al enige tijd in het nieuws: per 1 juli 2019 verandert er het een en ander op het gebied van handheld bellen en het handmatig bedienen van andersoortige apparaten in het verkeer. Vanaf 1 juli verandert er het een en ander aaan de regels voor het vasthouden van mobiele apparaten tijdens verkeersdeelname. Wat verandert er precies? 

Ook in 2018 heeft ROV-ZH een punt gemaakt van nul, samen met de partners. Benieuwd hoe, en wat de resultaten zijn geweest? Bekijk het filmpje of download de infographic (pdf)

Ook dit najaar heeft ROV-ZH weer kennis- en inspiratiebijeenkomsten in de regio's georganiseerd voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger betrokken is bij verkeersveiligheid. Dit jaar op 2 data en locaties:Woensdag 7 november, Nederzandt (Noordwijk), voor regio's Midden-Holland en Holland Rijnland. Het verslag van deze bijeekomst is hier te vinden.Maandag 12 november, De Westlandse Druif (Monster, Westland), voor de metropoolregio Rotterdam Den Haag. U vindt het impressieverslag van deze bijeenkomst hier.

Tijdens de laatste vergadering van 2018 heeft de SCHOOL op SEEF labelcommissie opnieuw aan maar liefst achttien scholen het label toegekend. Drie hiervan zijn nieuwe labelscholen, en acht van de achttien scholen behaalden het maximum aantal van 21 punten.Lees meer Op deze pagina vindt u meer SCHOOL op SEEF nieuws.

Hoe rijd je met je motor in een file en hoe in de bergen? Hoe benader je een kruising? Op het Youtubekanaal Motormentors, van het Motorplatform staan enkele korte filmpjes met handige tips.

De lokale verkiezingen zijn achter de rug en de regionale bestuurlijke verkeersveiligheidsambassadeurs willen bereiken dat het realiseren van de ambitie ‘nul vermijdbare ongevallen’ door alle gemeenten wordt omarmd. Daarom sturen ze 22 maart deze oproep aan de college-onderhandelaars.

Op 1 juli 2017, worden eindelijk veertien nieuwe verkeersborden, waarvan de invoering gepland was op 1 januari 2015, ingevoerd.

Op 15 juni is de BOB Zomercampagne 2017 gestart. De campagne richt zich op bezoekers van allerlei zomerse activiteiten en events waarbij alcohol wordt gedronken. De campagne loopt tot medio september. Naar de campagnepagina

Mobiel schade melden is de app van het Verbond van Verzekeraar, de politie en het verkeerskundig ICT-bureau VIA, waarmee eenzijdige en tweezijdige autoschades kunnen worden gemeld. Via deze weg de schade doorgeven aan je verzekeraar heeft als voordelen dat het niet alleen snel, makkelijk en direct gebeurt, maar ook dat via deze weg anoniem bijgedragen kan worden aan de verbetering van de ongevalsregistratie.Hierdoor worden de oorzaken en gevolgen van de ongevallen getraceerd en gebruikt ter bevordering van de verkeersveiligheid. Voor meer informatie ga naar www.mobielschademelden.nl  

Afgelopen editie van de wedstrijd CampagneCrew was weer een groot succes! Zat jouw school niet bij de winnaars? In het nieuwe jaar is er weer een nieuwe kans! Je kan je tot 14 december 2018 aanmelden voor de CamapgneCrew 2019 en tot 18 januari 2019 je idee insturen. Op 17 april 2019 vindt de finale plaats in het Provinciehuis Zuid-Holland.Lees meer Op deze pagina staat meer TotallyTraffic nieuws.