Missie en visie

Iedereen in Zuid-Holland elke dag weer veilig thuis…

…dit is de missie van ROV-ZH en haar opdrachtgevers.

Hiervoor is nodig, dat de wegen en omgeving duurzaam veilig zijn ingericht, dat de weggebruikers in staat en bereid zijn om zich veilig te gedragen en dat de voertuigen veilig zijn.

Samenwerking is onontbeerlijk om dit te realiseren; Samenwerking tussen alle organisaties, bedrijven en instellingen die een rol kunnen spelen, maar ook samenwerking met weggebruikers zelf.

ROV-ZH ondersteunt hen daarbij als kennismakelaar en adviseur en met een groot aantal programma’s en middelen.