Corine Zuidgeest

Project-, beleidsondersteuner
Corine Zuidgeest
T 070 - 4416 200

Ik werk sinds februari 2006 bij het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid ZH. Ik “beman” het infopunt van het ROV-ZH, hier komen vragen binnen via deze site (telefonisch/email) en via www.schoolopseef.nl en www.totallytraffic.nl. Het infopunt van het ROV-ZH is een kenniscentrum voor verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland waar men terecht kan voor alle vragen op het gebied van verkeersveiligheid.

Verder verricht ik alle financiële en e-dossier zaken van het ROV-ZH en ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Verkeersveiligheid, vooral in het werkveld verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ik coördineer de uitvoerende activiteiten voor de verzorging van materialen voor de verschillende partners t.b.v. de uitvoering van de publiekscampagnes verkeersveiligheid (algemene zaken verkeersveiligheid en verkeerseducatie) en onderhoud daarvoor de contacten met in- en externe belanghebbenden. 

Ik wil graag een positieve bijdrage leveren in het uitdragen en het ontwikkelen van “onze gezamenlijke missie"!