Marc Schenk

Programmamanager ROV ZH
Marc Schenk
T 06-50742994
E:
Twitter: @Schenkbreda

Verkeersveiligheid, een onderwerp waarover ik niet hoef na te denken OF het belangrijk is, maar vooral hoe kan ik er wat aan doen? Nadat we jaren een daling in het aantal verkeersslachtoffers hebben weten te bewerkstelligen neemt het aantal slachtoffers helaas weer toe. De wereld om ons heen verandert en dus ook de wereld van verkeer. Nieuwe, snellere en stillere vervoersmiddelen, meer afleiding door  o.a. smartphones en daarnaast zijn mensen langer mobiel en nemen dus langer deel aan het verkeer. Veranderingen met een grote impact en dus vragen om een vernieuwing in de aanpak van verkeersveiligheid. Het ROV heeft dit verwoord in haar visie tot 2020 en aan mij als programmamanager de mooie taak om samen met het team van het ROV, de moederorganisaties en nieuwe partners invulling te geven aan deze visie. Vanuit mijn eerdere rol als programmamanager bij BEREIK ben ik goed bekend in Zuid Holland en zal ik dat netwerk ook inzetten in het betrekken van nieuwe partners.