Wil de Moor

Beleidsmedewerker
Wil de Moor
T 06-50 29 04 44

‘NUL verkeersslachtoffers’, dat is de ambitie van het ROV-ZH. Daarvoor werken we samen met regionale en maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Als projectleider van het programma Fietsveiligheid zet ik mij in voor een leven lang leren om veilig te fietsen. Als kwartiermaker voor Doortrappen, ondersteunen we organisaties om oudere en ervaren fietsers langer veilig mobiel te houden op de fiets. Ik ben projectleider Verkeersveiligheid Senioren, accountmanager regio Midden-Holland en aanspreekpunt voor monitoring en statistiek.