Totally Traffic Prijzenfestijn Op Het Fioretti College

Het Fioretti College besteedt al jarenlang structureel aandacht aan verkeersveiligheid.

Jos van Bourgondiën, voormalig coördinator verkeerseducatie van het Fioretti College in Hillegom, heeft de Totally Traffic Award 2016 gewonnen voor zijn buitengewone inzet voor verkeersveiligheid op school. Van Bourgondiën ontving de prijs donderdag 15 juni uit handen van Dennis Salman, de regionale verkeersveiligheidsambassadeur voor Holland Rijnland. Van Bourgondiën, inmiddels met pensioen, verankerde het lesprogramma zo goed, dat de lessen nog steeds plaatsvinden. De school viel zelf ook in de prijzen.

Het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH) looft jaarlijks de Award uit aan scholen die zich bijzonder inspannen voor de verkeersveiligheid van en verkeerseducatie aan leerlingen. De prijs maakt onderdeel uit van het programma TotallyTraffic, verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs van het ROV-ZH, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de provincie Zuid-Holland en overige partners in Zuid-Holland, waaronder Holland Rijnland. Holland Rijnland is het regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten waaronder Hillegom.

Binnen TotallyTraffic wordt samengewerkt met lokale overheden, scholen en andere partners. Het doel is om verkeerseducatie aan middelbare scholieren te organiseren en verder in te vullen en zo de verkeersveiligheid voor deze scholieren te versterken. Totally Traffic past in het provinciale streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers.

Jarenlange inzet

Het Fioretti College besteedt al jarenlang structureel aandacht aan verkeersveiligheid. Alle brugklassers en tweedejaars leerlingen krijgen tijdens themadagen lessen aangeboden over onderwerpen, als fietsvaardigheden, de dode hoek van vrachtwagens en de risico’s van alcohol en drugs in het verkeer. De inzet van de school bestaat voor een deel uit gastlessen, die door de regio Holland Rijnland worden gesubsidieerd. Daarnaast – en juist hierin onderscheidt het Fioretti College zich in het bijzonder - voeren de docenten van de school ook eigen lessen uit.

Jos van Bourgondiën heeft – tot aan zijn pensionering vorig jaar- bijzonder veel gedaan om deze lessen op school te introduceren en structureel te organiseren. Bij zijn vertrek waren de lessen zo goed in de school verankerd, dat deze ook nu nog worden voortgezet.
Dennis Salman: ”Aandacht voor verkeersveilig gedrag in het Voortgezet Onderwijs is heel belangrijk. We willen immers, dat ook scholieren elke dag veilig thuiskomen. Jos van Bourgondiën en het Fioretti College zijn wat dit betreft fantastische voorbeelden voor andere docenten en scholen!”

Felicitaties en een oproep van wethouder Anne de Jong

De Hillegomse verkeerswethouder Anne de Jong was bij de uitreiking aanwezig om zijn felicitaties over te brengen aan de prijswinnaars. “Ik ben er bijzonder trots op, dat een Hillegomse docent en school zich zo verdienstelijk maken voor de verkeersveiligheid van de leerlingen, en hoop van harte dat de prijs voor de school een inspiratie is om op deze voet verder te gaan”, aldus De Jong. Hij riep de aanwezige leerlingen op zelf ook mee te denken over verkeersveiligheid, bijvoorbeeld door campagne-ideeën te bedenken in het kader van de TotallyTraffic leerlingenwedstrijd “CampagneCrew” van komend najaar.

De prijzen

De prijs voor het Fioretti College bestaat uit een wisseltrofee, een wandplaat en een cheque voor verkeerseducatieve middelen of activiteiten. Jos van Bourgondiën ontving eveneens een wisseltrofee, een miniatuurvariant daarvan om zelf te houden en een cadeaucheque.

Later dit schooljaar wordt nog een Eervolle Vermelding in het kader van de Awards bekendgemaakt.

Via deze link kunt u foto zoals afgebeeld bovenin dit persbericht downloaden in hoge resolutie voor uw eventuele persmelding.