Duurzaam veilig

Duurzaam veilig

In een “Duurzaam Veilig" verkeerssysteem worden ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. Bij Duurzaam Veilig gaat het om de integrale benadering van verkeersveiligheid, waarbij de drie pijlers, waarop het concept Duurzaam Veilig rust: weg, mens en voertuig gelijktijdig worden meegenomen.

  • Weg: het gaat hierbij om de juiste inrichting van de infrastructuur gecombineerd met een goede communicatie. Aan de hand van het beoogde gebruik is aan de wegen een functie toegekend. De inrichting van de weg moet hierop afgestemd worden zodat iedereen kan zien op wat voor weg je rijdt;
  • Mens: permanente verkeerseducatie, ofwel educatie van 0 tot > 60 jaar en handhaving;
  • Voertuig: door verbeteringen aan het voertuig en Europese afspraken hierover is het voor de inzittenden van een voertuig een stuk veiliger geworden.

Lees hieronder meer over:

Uitleg Duurzaam veilig

Het concept van Duurzaam Veilig is ontwikkeld door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en in 1992 vastgelegd in het zogenaamde paarse boek.

In 2018 is Duurzaam Veilig geactualiseerd. De verkeersveiligheidsprincipes in deze derde versie 'Duurzaam Veilig Wegverkeer' – kortweg DV3 –  zijn deels nieuw, deels vernieuwd en bieden – onder voorwaarden – ook ruimte voor maatwerkoplossingen.
Drie van de vijf principes zijn ontwerpprincipes:
1. FUNCTIONALITEIT van wegen;
2. (BIO)MECHANICA: afstemming van snelheid, richting, massa, afmetingen en bescherming van verkeersdeelnemers;
3. PSYCHOLOGICA: afstemming van verkeersomgeving en competenties van verkeersdeelnemers.

De andere twee principes zijn organisatieprincipes:
4. effectief belegde VERANTWOORDELIJKHEID;
5. LEREN en INNOVEREN in het verkeerssysteem.

In dit filmpje wordt dit toegelicht:

De verkorte versie van het rapport is hier te downloaden. In het ROV-magazine van juni 2018 staat een interview met Letty Aarts van SWOV over de vernieuwde visie. Meer achtergronden zijn te vinden op de website van SWOV.

Verkeersveiligheid en tijdelijke verkeersmaatregelen

Op tal van plaatsen wordt aan de weg gewerkt. Uiteraard is het belangrijk om ervoor te zorgen, dat dit gebeurt zonder veiligheidsrisico’s voor de weggebruikers en de wegwerkers. Hierin hebben wegbeheerders, uitvoerders en weggebruikers een verantwoordelijkheid.Voor de wegbeheerders en aannemers heeft CROW richtlijn 96a en 96b ontwikkeld. Deze richtlijnen sluiten aan op de praktijk.Uiteraard kan het niet blijven bij het opstellen van richtlijnen. Het is belangrijk, dat de richtlijnen worden nageleefd, dat uitvoerders hierop worden gecontroleerd èn dat weggebruikers zelf alert blijven en zich zo veilig mogelijk gedragen.

cartoon header

Op de website van CROW vindt u meer informatie over de richtlijnen.

Hans van Hofwegen, opleider op dit vlak, schreef voor ROV-magazine een artikel over zijn visie en ervaringen. U leest het hier.

Voorkomen van dode hoek ongevallen

Er is behoefte aan een plaats waar vrachtwagenchauffeurs op snelle en eenvoudige wijze hun spiegels, waaronder uiteraard ook de "dodehoekspiegels", kunnen controleren en zonodig juist kunnen afstellen. In Zuid-Holland is, in samenwerking met de RPV Goeree Overflakkee, TVM verzekeringen en Rijkswaterstaat, een dergelijke plaats aangelegd op Goeree-Overflakkee. Er volgen er meer.

spiegelafstelplaats

Foto: opening spiegelafstelplaats Afvalservice West, fotograaf: Richard Mouw, 
bron: Amsterdam.nl

Informatie voor de aanleg van een spiegelafstelplaats:
Handleiding aanleg spiegelafstelplaats
Afmetingen en plattegrond van een spiegelafstelplaats
Overzicht spiegelafstelplaatsen in Nederland