16-25 jaar

Jonge bestuurders

Jonge beginnende automobilisten (18-24 jaar) hebben in Nederland een ruim vijf keer zo groot ongevalsrisico als ervaren bestuurders (30-59 jaar). Het risico van jonge mannen is zelfs ruim zeven keer zo groot. De hoofdoorzaken hiervan zijn een gebrek aan rijervaring en het risicogedrag dat kenmerkend is voor jongeren en jongvolwassenen. Om deze reden zijn ze een focusgroep in het beleid. Daarnaast zijn fietsers in deze leeftijd een belangrijke doelgroep.

In Zuid-Holland zijn de volgende projecten en programma’s beschikbaar voor de 16-25 jarigen:

Praktijkdagen Jonge Autorijders

In Zuid-Holland is het project "Praktijkdagen Jonge Autorijders" beschikbaar. Tijdens deze Praktijkdagen komen bijvoorbeeld een praktijkrit, het uitvoeren van remproeven op een gladde baan en een groepsgesprek aan de orde. Tijdens dit gesprek kun je met andere autorijders én deskundigen je ervaringen uitwisselen. De praktijkdagen worden door twee organisaties in samenwerking met de RPV's en het ROV-ZH in Zuid-Holland georganiseerd. De RPV's spelen een belangrijke rol in de uitvoering van dit project. Ten eerste omdat met deze Praktijkdagen voor Jonge Autorijders de doelgroep (jonge autorijders tussen 18 en 24 jaar die tussen de 3 maanden 2 jaar hun rijbewijs bezitten) in hun eigen regio (gemeente) wordt benaderd en opgezocht met een praktijkdag. Ten tweede omdat de gemeente binnen wiens grenzen een praktijkdag wordt gehouden, deze jongeren via een direct mailing aanschrijft en hen uitnodigt om aan deze dag mee te doen. Het in de eigen gemeente en regio houden van de praktijkdagen heeft een aantal grote voordelen. Het is laagdrempelig, de jongeren kunnen er desnoods op de fiets naar toe.

VRO Risico Motorrijders

KNMV geeft op twee locaties in Zuid-Holland de Voortgezette Rijopleiding Risico voor motorrijders. Tijdens deze training gaan deelnemers met elkaar en met de coaches in gesprek, leggen ze een praktijkrit af en bespreken ze de video-opnames van deze rit na. 
Lees meer op de website van de KNMV.

Alcohol & Drugstesten, Crashtest, PEER-drive-clean, FRIS!teams en 3D-tripping (Responsible Young Drivers)

Responsible Young Drivers is een jongerenorganisatie, die projecten ontwikkelt en uitvoert op het gebied  van verkeersveiligheid. In Zuid-Holland voeren ze gastlessen rond de risico’s van alcohol en drugs uit bij rijscholen en campagne-activiteiten tijdens  evenementen. De activiteiten worden gefinancierd door ROV-ZH en de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s).
Op deze pagina staat meer informatie over de afzonderlijke projecten.

Show Yourself, Witte Waas, Fresh & Go en FietsAlert (TeamAlert)

Stichting TeamAlert is een jongerenorganisatie voor verkeersveiligheid, die voor deze doelgroep in Zuid-Holland campagne-activiteiten uitvoert rond  verschillende verkeersveiligheidsthema’s in binnensteden en op festivallocaties.   De activiteiten worden gefinancierd door ROV-ZH en de RPV’s. Op de website teamalert.nl staat meer informatie over de afzonderlijke activiteiten.

Campagnes Fietsmodus, Aandacht, Hou je aan de snelheidslimiet, Bob en Bob in de Sportkantine

De thema’s van deze landelijke campagnes zijn ook belangrijk voor jonge fietsers en bestuurders. De beschikbare middelen kunnen daarom ook worden ingezet op locaties waar veel jongeren komen, zoals jongerencentra en sportclubs Lees meer over de campagnes.