16-25 jaar

Jonge bestuurders

Jonge beginnende automobilisten (18-24 jaar) hebben in Nederland een ruim vijf keer zo groot ongevalsrisico als ervaren bestuurders (30-59 jaar). Het risico van jonge mannen is zelfs ruim zeven keer zo groot. De hoofdoorzaken hiervan zijn een gebrek aan rijervaring en het risicogedrag dat kenmerkend is voor jongeren en jongvolwassenen. Om deze reden zijn ze een focusgroep in het beleid. Daarnaast zijn fietsers in deze leeftijd een belangrijke doelgroep.

In Zuid-Holland zijn de volgende projecten en programma’s beschikbaar voor de 16-25 jarigen:

Praktijkdagen Jonge Autorijders

In Zuid-Holland is het project "Praktijkdagen Jonge Autorijders" beschikbaar. Tijdens deze Praktijkdagen komen bijvoorbeeld een praktijkrit, het uitvoeren van remproeven op een gladde baan en een groepsgesprek aan de orde. Tijdens dit gesprek kun je met andere autorijders én deskundigen je ervaringen uitwisselen. De praktijkdagen worden door twee organisaties georganiseerd in een aantal gemeenten / regio's. Informeer bij de secretaris in de eigen regio naar de mogelijkheden. 

Activiteiten van Responsible Young Drivers

Responsible Young Drivers is een jongerenorganisatie, die projecten ontwikkelt en uitvoert op het gebied  van verkeersveiligheid. In Zuid-Holland voeren ze gastlessen rond de risico’s van alcohol en drugs uit bij rijscholen en campagne-activiteiten tijdens  evenementen. De activiteiten worden gefinancierd door ROV-ZH en de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV’s).
Op deze pagina staat meer informatie over de afzonderlijke projecten.

Campagne-activiteiten van Stichting TeamAlert

Stichting TeamAlert is een jongerenorganisatie voor verkeersveiligheid, die voor deze doelgroep in Zuid-Holland campagne-activiteiten uitvoert rond  verschillende verkeersveiligheidsthema’s in binnensteden en op festivallocaties.  De activiteiten worden gefinancierd door ROV-ZH en de RPV’s. Op de website teamalert.nl staat meer informatie over de afzonderlijke activiteiten.

Campagnes MONO, Hou je aan de snelheidslimiet, Bob, Bob in de Sportkantine en Fietsverlichting

Deze landelijke en regionale campagnes zijn in Zuid-Holland ingebed in "Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers". De thema’s zijn ook belangrijk voor jonge fietsers en bestuurders. De beschikbare middelen kunnen daarom ook worden ingezet op locaties waar veel jongeren komen, zoals jongerencentra en sportclubs Lees meer over de campagnes.