25-60 jaar

25 tot circa 60 jaar: Volwassen weggebruikers

De leeftijdsgroep "volwassen weggebruikers" is heel gedifferentieerd, zowel in leeftijd als in vervoerwijze, verplaatsingsmotief en verkeerstaak. Hierdoor is er een gevarieerde behoefte aan kennis over het verkeer, verkeersregels en vervoerwijzen. Zo heeft bijvoorbeeld het gebruik van de fiets een grote vlucht genomen en neemt het aantal motorrijders nog steeds toe.

Hieronder treft u een aantal middelen en sites aan die in de behoefte aan kennis en het opdoen van vaardigheden voorziet.

Fietscursussen en Opfriscursussen voor fietsers

In de laatste jaren vooral heeft het gebruik van de fiets een grote vlucht genomen. Naast de gewone fiets, zien we andere fietsvarianten, zoals electrische fietsen en speed pedelecs etc. verschijnen. 
Daarnaast is er behoefte aan mogelijkheden om de fiets-vaardigheden op te frissen. Ook blijkt dat er veel volwassenen zijn die niet kunnen het fietsen, maar het wel willen leren.

Meer informatie over de verschillende fietsen en cursussen vindt u onder de volgende links.

Voortgezette Rijvaardigheids Opleiding-risico (VRO-risico) voor motorrijders.

De motor is al jaren een gewilde vervoerwijze. Voordat men zich motorrijder kan noemen moet men echter eerst het motorrijbewijs halen. Daarna kan men alleen de weg op en dan blijkt al gauw dat het motorrijden dàn pas echt begint. Men realiseert zich vaak dan pas echt de kwetsbare positie die men als motorrijder heeft in het verkeer.

De Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) heeft daarom een cursus ontwikkeld die de motorrijder leert met deze kwetsbaarheid in het verkeer om te gaan. 
De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft deze cursus geëvalueerd en uit de resultaten is gebleken dat de cursus o.a. een positief effect heeft op zowel de veiligheid van het rijgedrag van motorrijders als op gevaarherkenning. Om te bepalen of dit effect blijvend is zal de SWOV een vervolgonderzoek uit gaan voeren.

Voor meer informatie over de VRO Risico Zuid-Holland klik hier

Verkeersregels en Verkeerstekens

Sinds medio 2015 kunt u ook via de website van VVN uw kennis van verkeersregels en verkeerstekens testen. 
Om deze online test te doen kunt u hier klikken

Beschikbare middelen voor educatieve doeleinden

Meer informatie over verkeersveiligheid, downloads en middelen voor educatieve doeleinden, kunt u op onderstaande sites vinden. 

  • Voor verkeersregels en verkeerstekens, klik hier
  • Voor kennis over o.a. hoe te handelen bij de dode hoek bij vrachtwagens, de betekenis van de strepen op de weg, klik hier.