4-12 jaar

Leerlingen in het Primaire Onderwijs en hun ouders

De verkeerseducatie aan basisschoolleerlingen wordt in Zuid-Holland georganiseerd en ingevuld met het programma SCHOOL op SEEF. Dit is een integraal programma, dat wil zeggen, dat er naast verkeerseducatie en communicatie met ouders ook aandacht is voor de veilige schoolroutes en schoolomgeving.

U vindt op de website SchoolopSeef.nl alle achtergronden, middelen en nieuws in het kader van dit programma, voor leerkrachten, ouders, leerlingen en gemeenten. Op de toekomstige kaart is te zien waar SCHOOL op SEEF in uitvoering is.

Bekijk de SCHOOL op SEEF promotiefilm