> 60 jaar

Ouderen op weg

Ouderen zijn een specifieke aandachtgroep in het verkeersveiligheidsbeleid vanwege hun kwetsbaarheid. Het gaat om een groeiende groep, en helaas is het aantal letselongevallen met ouderen ook sterk toegenomen. Het Rijk ondersteunt het programma Blijf Veilig Mobiel, waarin in samenwerking met o.a. ROV-ZH succesvolle producten als de scootmobielcursus en fietsactiviteiten zijn ontwikkeld.

In Zuid-Holland worden door het ROV-ZH in samenwerking met de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid, maatschappelijke organisaties en gemeenten de Opfriscursus Rijvaardigheid v/h BROEMritten, Scootmobielcursussen en fietscursussen voor ouderen aangeboden. Op deze pagina vindt u meer informatie en de agenda voor enkele van deze activiteiten. Meer informatie over de mogelijkheden in uw regio is te verkrijgen bij de regionale projectleider.

Nieuw is het programma "Doortrappen", dat is ontwikkeld op initiatief van het ministerie van IenW en in 2017 onder meer in Alphen aan den Rijn is gepilot. Lees meer

Opfriscursussen Rijvaardigheid

De BROEM rijvaardigheidstests zijn bestemd voor 50-plussers. De tests bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte, kan aangevuld worden met o.a. een ogentest, een gehoortest, een reactietest in een rijsimulator. Het praktijkgedeelte, een rijvaardigheidsrit, wordt afgenomen in de eigen auto onder begeleiding van een erkende rij-instructeur. Lees meer >

Scootmobielcursussen

De scootmobiel is bedoeld voor mensen met een beperkte mobiliteit. De cursus biedt hen de mogelijkheid op een veilige manier van gebruik te maken van deze vervoerwijze, die met name bedoeld is voor verplaatsingen op korte en middellange afstand. Lees meer >

Fietscursussen en Opfriscursussen voor fietsers

Senioren blijven steeds langer mobiel en dat komt niet alleen hun actieradius, maar ook hun gezondheid ten goede. De fiets wordt steeds vaker gebruikt. Het is belangrijk dat het fietsen op een comfortabele en veilige manier gebeurt. Voor senioren is de kennis van o.a. de verschillende soorten fietsen: “welke is geschikt voor mij” en van de verkeersregels en verkeerstekens van belang, maar ook de vertrouwdheid met de fiets, het verkeer en de fietsvaardigheden.


Informatie voor senioren en mobiliteit vindt u op de site van "Blijf veilig mobiel".

Voor Informatie over fietscursussen en opfriscursussen voor fietsers kunt u terecht bij:

  • Uw gemeente
  • De fietsersbond
  • VVN of Linda de Jong, 0184-685317 /

Opfriscursussen verkeersregels en verkeerstekens

Sinds medio 2015 kunt u ook via de website van VVN uw kennis van verkeersregels en verkeerstekens testen. 
Bekijk de opfriscursus en de online test.

Beschikbare middelen voor educatieve doeleinden

Meer informatie over verkeersveiligheid, downloads en middelen voor educatieve doeleinden, kunt u op onderstaande sites vinden. 

  • Voor verkeersregels en verkeerstekens, klik hier
  • Voor kennis over o.a. hoe te handelen bij de dode hoek bij vrachtwagens, de betekenis van de strepen op de weg, klik hier.