Door met Doortrappen

Zoveel mogelijk ouderen zolang mogelijk veilig op de fiets houden, dat was de drijfveer voor het Ministerie van IenM om een nieuwe campagne te laten ontwikkelen. Nodig, want de groep ouderen groeit en we willen allemaal graag dat ouderen zolang mogelijk gezond en fit blijven. Fietsen kan daarbij helpen, mits dat op een veilige manier gebeurt. Volgens de huidige cijfers lopen oudere fietsers een relatief groot risico in het verkeer. Met de bestaande interventies werd maar een beperkt deel van de doelgroep bereikt. Er was behoefte aan een verfrissende communicatie aanpak, waarbij ouderen niet worden betutteld maar zelf kunnen kiezen om datgene te doen wat nodig is om veilig te blijven fietsen.

Alphen aan den Rijn was een van de vier gemeenten in het land, waar de campagne vorig jaar is gepilot, dankzij financiële steun van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Alphen aan den Rijn en het ministerie. Doel van de pilot in Alphen aan den Rijn was te onderzoeken hoe we ouderen het best kunnen bereiken en of de ontwikkelde aanpak daadwerkelijk tot meer kennis en veiliger gedrag bij ouderen leidt.

Resultaat van de pilot en vervolg

De pilot werd een succes in meerdere opzichten. De aanpak en de materialen bleken ouderen aan te spreken. En door de stappen binnen het project, zoals het gezamenlijk maken van een sociale kaart, zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen partners binnen de gemeente, die elkaar voorheen niet kenden. Via onderwerpen als sport, gezondheid en bewegen kwamen veiligheid en veilig gedrag kwamen als vanzelf ter sprake als belangrijke onderwerpen in het dagelijkse leven van de ouderen. In dit filmpje doen betrokkenen in Alphen aan den Rijn verslag:

Na afronding van de vier pilots in het land is in kaart gebracht op wat nodig is om de campagne breder in te zetten.

De provincie Zuid-Holland en ROV-ZH faciliteren de verdere uitrol van de campagne binnen Zuid-Holland met financiële middelen en advies.

Meer weten?

Kijk op www.doortrappen.nl, download hier (PDF) de handleiding of informeer via naar de mogelijkheden in Zuid-Holland.