Ongevallencijfers 2015

"In 2015 zijn 621 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland.  Na de forse daling van 12 procent in 2013 naar 570 verkeersdoden, is het aantal verkeersdoden dat in 2014 gelijk was aan 2013,  met 9 % gestegen. Ten opzichte van 2014 vielen in 2015 de meeste dodelijke slachtoffers onder inzittenden van personenauto's en is er een stijging te zien onder de gemotoriseerde invalidenvoertuigen (scootmobiel). In de laatste categorie ging het om slachtoffers ouder dan 60 jaar.Het aantal dodelijke fietsongevallen is, ondanks de stijging van het totale aantal verkeersdoden, constant gebleven.
Ook het aantal dodelijke ongevallen in de leeftijdsklassen onder 30 jaar is nagenoeg gelijk gebleven. De stijging bevindt zich vooral in de groep boven de 30 jaar, waarvan een flink aantal boven de 80 jaar.

Ook In Zuid-Holland is in 2015 het aantal verkeersdoden gestegen en wel van 64 naar 69. Deze stijging vond vooral plaats in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In het regiegebied provincie Zuid-Holland is het aantal verkeersdoden gelijk gebleven.

Provincie Zuid-Holland

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers

De verdeling van deze cijfers – die gebaseerd zijn op door de politie geregistreerde aantallen* – over de 2 regiegebieden is als volgt.

Dodelijke slachtoffers20112012 2013 20142015
Metropoolregio Rotterdam Den Haag     40      52      37      30     35
Regiegebied Provincie Zuid-Holland     36       31      29      34     34
Totaal     76       83      66      64     69
uit: ViaStat-Online  
 
Ongevallen met dodelijke afloop

Het aantal verkeersdoden afgezet tegen het aantal ongevallen met dodelijke afloop, geeft in de provincie Zuid-Holland het volgende beeld. Hieruit is o.a. op te maken dat 67 ongevallen ,69 verkeersdoden tot gevolg hebben gehad.

Ongevallen20112012  201320142015
Metropoolregio Rotterdam Den Haag    40     50      35     28     35
Regiegebied Provincie Zuid-Holland    36     28      27     33     32
Totaal    76     78      62     61     67
uit: ViaStat-Online  
Vervoerwijze

In Zuid-Holland is bij drie vervoerwijzen - motorrijders, fietsers en voetgangers - een daling te zien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Onder inzittenden van personenauto's is er echter sprake van een stijging. Het aantal dodelijke slachtoffers onder scootmobielrijders is in Zuid-Holland gelijk gebleven.

Vervoerwijze                             Personenauto     Motor    Fiets     Voetgang.  Scootm.
  2014    2015 2014   2015  2014    2015   2014  2015    2014     2015
Metropoolregio Rotterdam Den Haag     5          9   2          1    9       13    7       6      3          1
Regiegebied Provincie Zuid-Holland    8        12   2          2   12        4    5       4      0          2
Totaal  13        21   4          3   21      17  12      10      3          3
uit: ViaStat-Online      
Wegbeheerders

Ongevallen met dodelijke afloop per gemeente uitgesplitst naar wegbeheerders per regiegebied geeft in 2014 het volgende beeld. 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

                                                    Gemeente      Provincie       Rijk     
Barendrecht       0   (0)         0   (0)         0  (1)
Capelle a/d IJssel       1   (2)         0   (0)         0  (0)
Delft       2   (0)         0   (0)         0  (0)
Hellevoetsluis       0   (0)         1   (1)         1  (0)
Krimpen a/d IJssel       0   (1)          0   (0)         0  (0)
Lansingerland       0   (1)         1   (0)         0  (0)
Leidschendam-Voorburg       1   (0)         0   (0)         0  (0)
Midden-Delfland       1   (1)         0   (0)         0  (1)
Nissewaard       1   (2)         0   (0)         0  (0)
Pijnacker-Nootdorp       2   (0)         0   (0)         0  (0)
Ridderkerk       0   (1)         0   (0)         0  (1)
Rotterdam       7   (7)         0   (0)         0  (0)
Schiedam       2   (0)         0   (0)         0  (0)
's Gravenhage       7   (5)         0   (0)         1  (0)
Vlaardingen       1   (0)         0   (0)         0  (0)
Wassenaar       2   (1)         0   (1)         1  (0)
Westland       2   (1)         1   (1)         0  (0)
Totaal     29  (22)         3   (3)         3  (3)
( ) cijfers van 2014      
uit: ViaStat-Online      

Regiegebied provincie Zuid-Holland

                                                    Gemeente Provincie Waterschap       Rijk     
Alphen a/d Rijn         2  (1)         1 (0)            0 (0)        0 (0)
Binnenmaas         0  (0)          0 (0)            1 (0)        0 (0)
Dordrecht         1  (3)         2 (0)            0 (0)        0 (1)
Giessenlanden         0  (0)         0 (0)            0 (0)        1 (1)
Goeree-Overflakkee         1  (2)           0 (0)            2 (1)        1 (0)
Gorinchem         0  (1)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Gouda         0  (2)         0 (0)                0 (0)        0 (0)
Kaag en Braassem         0  (0)         0 (1)            0 (0)        0 (0)
Katwijk         2  (0)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Korendijk         0  (0)         1 (0)            1 (0)        0 (0)
Krimpenerwaard         1  (2)         1 (1)            2 (0)        0 (0)
Leiden         3  (2)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Leiderdorp         0  (0)         0 (0)            0 (0)        1 (0)
Lisse         0  (1)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Molenwaard         0  (1)         0 (0)            0 (2)        0 (0)
Noordwijk         1  (1)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Oegstgeest         0  (0)         0 (0)            0 (0)        0 (1)
Oud-Beijerland         1  (0)           0 (0)            0 (0)        0 (0)
Papendrecht         1  (1)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Sliedrecht         0  (1)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Teylingen         1  (1)         0 (1)            0 (0)        0 (0)
Voorschoten         1  (0)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Waddinxveen         1  (0)         0 (0)            0 (0)        0 (0)
Zederik         0  (0)         0 (0)            0 (2)        0 (0)
Zoeterwoude         0  (1)         0 (1)            0 (0)        0 (0)
Zuidplas         1  (1)         1 (0)            0 (0)        0 (0)
Totaal       17 (21)         6 (4)            6  (5)        3 (3)
( ) cijfers van 2014        
uit: ViaStat-Online        

*In  2013 is een begin gemaakt met de invoering van de, op 13 juni 2012 in het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid aangekondigde, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie. Dit heeft geleid tot een betere registratie en completer bestand in 2014 en 2015. 

Ontwikkeling van de dodelijke verkeersslachtoffers
2001-2015:

Doden uitgespltst naar provincies (pdf)
Ongevallen met doden uitgesplitst naar provincies (pdf)