Ongevallencijfers 2016
 

In 2016 zijn 629 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland.  Helaas 8 slachtoffers meer dan in 2015. De stijging is echter minder dan in 2015. Toen was er een stijging van 9% ofwel van 51 verkeersdoden ten opzichte van 2014.

In Zuid-Holland is in 2016 het aantal verkeersdoden gedaald en wel van 69 naar 54. Deze daling is zowel in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als in het regiegebied provincie Zuid-Holland te zien.

Provincie Zuid-Holland

Aantal dodelijke verkeersslachtoffers

De verdeling van deze cijfers – die gebaseerd zijn op door de politie geregistreerde aantallen* – over de 2 regiegebieden is als volgt.

Dodelijke slachtoffers20112012 2013 20142015 2016
Metropoolregio Rotterdam Den Haag     40      52      37      30     35 28
Regiegebied Provincie Zuid-Holland     36       31      29      34     34 26
Totaal     76       83      66      64     69 54
uit: Via Statistiek Ongevallen  
 
Ongevallen met dodelijke afloop

Het aantal verkeersdoden afgezet tegen het aantal ongevallen met dodelijke afloop, geeft in 2016, de provincie Zuid-Holland hetzelfde beeld.

Ongevallen20112012  2013201420152016
Metropoolregio Rotterdam Den Haag    40     50      35     28     35 28
Regiegebied Provincie Zuid-Holland    36     28      27     33     32 26
Totaal    76     78      62     61     67 54
uit: Via Statistiek Ongevallen  
 
Vervoerwijze

In Zuid-Holland is bij drie vervoerwijzen – personenauto’s, fietsers en voetgangers - een daling te zien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Onder motorrijders, e-bikers en scootmobielrijders is er echter sprake van een stijging. .

Vervoerwijze Pers. auto Motor Fiets e-bike Voetgang. Scootm.
  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Metropoolregio Rotterdam Den Haag  9 3 1 6 13 6 1 3 6 2 1 4
Regiegebied Provincie Zuid-Holland 12 7 2 2 4 5 1 2 4 3 2 3
Totaal 21 10 3 8 17 11 2 5 10 5 3 7
uit: Via Statistiek Ongevallen                        
 
Focusgroepen senioren en jonge bestuurders

Ongevallen met dodelijke afloop per gemeente uitgesplitst naar wegbeheerders per regiegebied geeft in 2014 het volgende beeld. 

Senioren

In de tabellen hieronder is te zien dat het aantal - politie geregistreerde - verkeersdoden onder senioren ( 60+) in de afgelopen jaren is gedaald. Dit geldt tevens voor genoemde vervoerwijzen. 

 Alle vervoerwijzen 2014   2015   2016 
 Totaal  35  28  22
 uit: Via Statistiek Ongevallen      

 

 Vervoerwijzen  2014    2015   2016 
 E-bike  2  2  3
 Fiets  12  10  7
 Motor  0  0  1
 Personenauto  7  6  1
 Scootmobiel  3  3  7
 Voetganger  8  4  2
 Totaal  32  25  21
uit: Via Statistiek Ongevallen      

Jonge bestuurders

In de tabellen hieronder is te zien dat het aantal - politie geregistreerde - verkeersdoden onder jonge bestuurders  in 2016 is gestegen. Bij deze groep is de vervoerwijze bromfiets in de plaats van scootmobiel opgenomen, aangezien er geen scootmobielongevallen zijn geregistreerd. Uit de tweede tabel blijkt dan, dat bij de vervoerwijze bromfiets en motor een stijging te zien.

 Alle vervoerwijzen 2014   2015   2016 
 Totaal  7  6  11
 uit: Via Statistiek Ongevallen      

Vervoerwijzen  2014    2015   2016 
 Bromfiets  1 0  2
 Fiets  2  2  2
 Motor  0  0  3
 Personenauto 3  2 2
 Voetganger 1  1  1
 Totaal 7  5 10
uit: Via Statistiek Ongevallen      

 
*In  2013 is een begin gemaakt met de invoering van de, op 13 juni 2012 in het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid aangekondigde, maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de verkeersongevallenregistratie. Dit heeft geleid tot een betere registratie en completer bestand in 2014, 2015en 2016.