PROV 2013

Periodiek regionaal onderzoek verkeersveiligheid 2013

Dit jaar is de vijfde editie van het Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid Zuid-Holland 2013 (PROV ZH 2013) uitgebracht. Een editie die in verschillende opzichten verschilt  van de vier voorgaande. Centraal staat echter ook hier het zelfgerapporteerde gedrag van verkeersdeelnemers. Daarnaast wordt hun mening gevraagd over verkeersveiligheidsmaatregelen (bestaande, intensivering daarvan en mogelijke maatregelen).

Verschillen

Organisatie en thema's

Deze editie van de PROV ZH is in tegenstelling tot de voorgaande edities niet parallel aan de landelijke PROV uitgevoerd. Deze laatste wordt als gevolg van een herziening van taken niet meer door het rijk uitgevoerd. De drie regievoerders van Zuid Holland – het Stadsgewest Haaglanden, de stadsregio Rotterdam en de provincie Zuid-Holland – hebben ervoor gekozen om de PROV wel voor Zuid-Holland uit te laten voeren.
In deze editie van de PROV zijn de bestaande thema’s zoals snelheid, rijden onder invloed van alcohol, medicijnen en drugs, het gebruik van autogordels en het voeren van fietsverlichting verder uitgewerkt en aangevuld. Het gaat hierbij om het thema jonge bestuurders en fiets. Het laatste is aangevuld met informatie over e-bikers, het gebruik van social media en risicoperceptie met betrekking tot verschillende gedragingen. Daarmee wordt aangehaakt aan de zogenaamde focusgroepen uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. Voor het thema jonge bestuurders is een extra bijlage opgenomen, waarin een overzicht wordt gegeven van de resultaten voor de provincie totaal. 

De resultaten

De resultaten van het PROV zullen gebruikt worden voor het aanscherpen van de jaarlijkse actieprogramma’s van de regio’s en gemeenten. In de RPV’s in het regiegebied van de provincie Zuid-Holland worden de resultaten gebruikt voor het vervaardigen van de Verkeersveiligheidsprofielen, die de basis vormen voor de meerjarenplannen van de RPV’s. De resultaten van de andere PROV’s Zuid-Holland, zullen daarbij worden betrokken om zo de ontwikkeling in het verkeersgedrag zichtbaar te kunnen maken en te analyseren.

Voor het volledige  rapport 'PROV Zuid-Holland 2013', klik hier

Voor meer informatie kunt contact opnemen met Margreet Müller, 070-4416241